Algemene voorwaarden

Laatste versie: maart 2018

Welkom bij LuxuryHotelCompany powered by Superdealux.Travel. Via LuxuryHotelCompany kunt u hotelarrangementen, stedentrips of wellnessarrangementen via een kortingscode of cadeaukaart boeken. Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de relatie tussen Advalley B.V. handelend onder de naam LuxuryHotelCompany (“LuxuryHotelCompany”) en gebruikers (“Gebruikers”) van haar website www.LuxuryHotelCompany.com (de “Website”) en alle andere diensten (de “Diensten”) aangeboden door LuxuryHotelCompany. LuxuryHotelCompany biedt haar Website en Diensten aan onder de voorwaarde dat de Gebruiker deze Voorwaarden accepteert.

1 Definities

1.1 LuxuryHotelCompany: Advalley B.V. handelend onder de naam LuxuryHotelCompany gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Westermarkt 2F, 1016 DK Amsterdam. LuxuryHotelCompany is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34355881, mede handelende onder de namen LuxuryHotelCompany en Superdealux.Travel, wordt ook aangeduid als “wij”.

1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en Diensten van LuxuryHotelCompany. Gebruiker wordt ook aangeduid als “u”.

1.3 Voucher: (alle varianten van) cadeaukaarten, digitale tegoedcodes en andere vouchers, afkomstig van LuxuryHotelCompany, via welke vrijetijdsarrangementen en reizen geboekt kunnen worden.

1.4 Verzilvering van de Voucher: invoering van de code van een Voucher en e-mailadres op de Website door u.   

1.5 Partner: derde partijen die via de Website een aanbieding van hun producten of diensten beschikbaar stellen. 

1.6 Boeking: alle door u gemaakte boekingen van vrijetijdsarrangementen en/of reizen via de Website. 

2 Gebruik van de website

2.1 Door de Website te gebruiken verklaart u 18 jaar of ouder te zijn. 

2.2 Om via onze Website vrijetijdsarrangementen of reizen te kunnen boeken, dient u uw Voucher te Verzilveren. U komt terecht op de Website, waarbinnen diverse vrijetijdsarrangementen of reizen worden getoond die met uw Voucher geboekt kunnen worden. 

2.3 U stemt ermee in om volledige, actuele en juiste informatie over uzelf aan ons te geven in verband met gebruik van de Website. U zal uw contactgegevens, zoals e-mailadres, actueel houden en wijzigingen daarvan aan LuxuryHotelCompany doorgeven. Zo kunnen wij contact met u opnemen over uw Voucher en/of Boeking.

2.4 U stemt er ook mee in om geen informatie, data of inhoud aan ons of (door) de Website te verschaffen die onjuist, inaccuraat of incompleet zijn, of die wet- of regelgeving schendt. Daarnaast gaat u akkoord met het volgende:

2.4.1 U zal geen niet-publieke en/of beveiligde gedeelten van de Website betreden;

2.4.2 U zal geen virussen, worms, junkmail, spam, kettingbrieven, of ongevraagde aanbiedingen of advertenties van enige soort en voor enig doel versturen; en

2.4.3 U zal de Website (of enig ander gerelateerd systeem of netwerk) niet onderzoeken, scannen of testen, of enige inbreuk maken op een beveiliging of authenticatie daarvan.

2.5 We kunnen u de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk ontzeggen of stopzetten, als u deze Voorwaarden schendt of op andere wijze een (juridisch) risico voor ons creëert. We zullen u hierover (indien mogelijk) via e-mail informeren. In dergelijke gevallen blijven deze Voorwaarden van kracht voor zover die naar hun aard en strekking ook na beëindiging van toepassing blijven. 

3 Aanbod door LuxuryHotelCompany (vouchers) en Partners (boekingen)

3.1 Vouchers worden aangeboden door LuxuryHotelCompany.

3.2 U kunt na Verzilvering van uw Voucher ingaan op een aanbod van een Partner. Boekingen worden derhalve aangeboden door Partners en niet LuxuryHotelCompany. LuxuryHotelCompany stelt slechts het aanbod van Partners beschikbaar en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. 

3.3 Alle aanbod met betrekking tot Vouchers en Boekingen via de Website hebben een beperkte geldigheidsduur en/of geschieden onder op het aanbod betrekking hebbende voorwaarden (“Specifieke Voorwaarden”), naast deze Voorwaarden. De geldigheidsduur en Specifieke Voorwaarden worden nadrukkelijk bij het aanbod vermeld. 

3.4 Alle aanbod met betrekking tot Vouchers en Boekingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden LuxuryHotelCompany of de Partners niet. 

3.5 Een aanbod geldt alleen voor de diensten of producten zoals die daarin worden gespecificeerd en niet voor soortgelijke of toekomstige producten of diensten. LuxuryHotelCompany bepaalt welke arrangementen en reizen aan de Voucher zijn gekoppeld.

3.6 Aanvaarding van het aanbod met betrekking tot een Voucher komt tot stand op het moment dat u de Voucher Verzilvert.

3.7 Aanvaarding van het aanbod met betrekking tot een Boeking komt tot stand wanneer u op de Website een arrangement of reis bevestigt.  

3.8 Alle overige aanbiedingen van LuxuryHotelCompany (aanbiedingen die niet zichtbaar zijn op Vouchers), zijn niet-bindend tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4 Betaling

4.1 Indien u via de Website Vouchers wil bestellen, zal de prijs van de Vouchers op de betreffende Website getoond worden. Deze prijs is altijd inclusief btw. 

4.2 Indien u via de Website een Boeking wil maken, zal de prijs van de Boeking op de betreffende Website getoond worden. Deze prijs is altijd inclusief btw. 

4.3 Voor het gebruik van andere Diensten, zal de vergoeding overeengekomen worden bij aparte overeenkomst.

4.4 Betalingen dienen bij aankomst in het geboekte hotel voldaan te worden, tenzij LuxuryHotelCompany aangeeft dat u de betaling op een andere manier dient te voldoen.  

4.5 Een aantal hotels stelt u verplicht om uw creditcardgegevens op te geven tijdens het maken van uw Boeking. De creditcard wordt enkel belast in het geval van een no-show of een te late annulering. 

5 ANNULERING

5.1 Wanneer u een definitieve boeking geplaatst heeft bij een Partner van LuxuryHotelCompany, kunt u dit kosteloos annuleren, mits u dit doet binnen de gestelde annuleringstermijn. De termijn verschilt per Partner en is te vinden op de Website. 

5.2 Is eenmaal een code bij een van de contractuele Partners van LuxuryHotelCompany aangewend om een dienst af te nemen, een goed geleverd te krijgen of een goed te gebruiken dan vervalt het recht tot ontbinding als in dit artikel omschreven. 

5.3 Om van LuxuryHotelCompany uw recht op annulering uit te oefenen, dient u een e-mail te sturen naar [email protected] We zullen u in ieder geval een bevestiging sturen binnen 2 werkdagen.   

6 Onze nieuwsbrief

6.1 Om onze nieuwsbrief te ontvangen, dient u bij Verzilvering van de Voucher of op een later moment toestemming te geven voor verzending van de nieuwsbrief naar uw e-mailadres. Op die manier geeft u uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen. 

6.2 U heeft het recht om uw inschrijving voor de nieuwsbrief op elk moment te annuleren. Stuur een bericht naar [email protected] om uw inschrijving te annuleren of klik op de relevante uitschrijflink zoals die in elke nieuwsbrief ter beschikking wordt gesteld. 

7 Privacy

7.1 Wij bij LuxuryHotelCompany vinden uw privacy belangrijk. Wanneer u gebruik maakt van onze Website en Diensten, zullen we bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen. In onze Privacy Policy kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden.

8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Naast (hyper)links naar websites van derde partijen, is LuxuryHotelCompany de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op en met betrekking tot de Website, zoals – maar niet beperkt tot – patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen (“Intellectuele Eigendomsrechten”). LuxuryHotelCompany is ook de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot andere Diensten van en informatie die wordt aangeboden door LuxuryHotelCompany.

8.2 Naast (hyper)links naar websites van derde partijen, geeft LuxuryHotelCompany u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentierbare, royalty-vrije en herroepbare licentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Website. Het is voor u niet toegestaan om voor enig ander doel toegang tot (de inhoud van) de Website te verschaffen, zoals het verkopen, distribueren of sublicentieren van (de inhoud van) de Website. De Website is dus alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

9 Beschikbaarheid van de website en afwijzing van garanties

9.1 De Website is beschikbaar voor de volgende webbrowsers: Google Chrome, Firefox, Safari en Internet Explorer. Houd er rekening mee dat bij gebruik via mobiele apparaten, de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor datakosten) gewoon van toepassing zijn. 

9.2 LuxuryHotelCompany zal zich inspannen om de (inhoud van de) Website te allen tijde en vrij van fouten beschikbaar te maken, en om deze regelmatig te actualiseren om een zo goed mogelijk beeld te geven van de producten en diensten van derde partijen. Echter, u erkent dat de Website ter beschikking gesteld wordt over het internet, mobiele netwerken en in samenwerking met Partners en dus dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de Website beïnvloed kan worden door factoren die buiten de invloedssfeer van LuxuryHotelCompany liggen. 

9.3 LuxuryHotelCompany is niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning of onderhoud met betrekking tot de Website. Echter, LuxuryHotelCompany kan de Website en haar functionaliteiten van tijd tot tijd – naar eigen goeddunken – updaten, veranderen of aanpassen om uw Gebruikerservaring te verbeteren. Dit kan resulteren in uitvaltijd (downtime) waarvoor LuxuryHotelCompany niet verantwoordelijk is.

9.4 Hoewel we proberen om de Website continue online, foutvrij en veilig aan te bieden, kunnen we dat niet garanderen. De Website gebruikt u op eigen risico. LuxuryHotelCompany accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor onbeschikbaarheid van, onveiligheid of fouten met betrekking tot de (inhoud van de) Website, zoals moeilijkheden om toegang te krijgen tot (de inhoud van) de Website, een verkeerde weergave van aanbiedingen van Partners, of een falen van een communicatiesysteem die erin kan resulteren dat de Website niet beschikbaar zijn. We kunnen dan ook niet garanderen dat LuxuryHotelCompany altijd zal werken zonder storingen, vertragingen of onregelmatigheden. 

9.5 Voor zover de wet dit toelaat, wijst LuxuryHotelCompany hierbij alle (impliciete en expliciete) garanties met betrekking tot de (inhoud van de) Website af. De Website en inhoud daarvan worden geleverd in de staat waarin ze op dat moment verkeren en beschikbaar worden gesteld ("as is" en "as available") zonder enige vorm van garantie. 

10 Aansprakelijkheid

10.1 Niets in deze Voorwaarden zal aansprakelijkheid van LuxuryHotelCompany uitsluiten of beperken, wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kan worden onder toepasselijk recht, zoals bij opzet of grove schuld van LuxuryHotelCompany.

10.2 LuxuryHotelCompany is niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte of gevolg-)schade van u als gevolg van het gebruik van de Vouchers, de Website of de inhoud daarvan. LuxuryHotelCompany is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:

10.2.1 Het juist functioneren van (hyper)links op de Website;

10.2.2 Enige beslissing of aankoop door u gebaseerd op informatie zoals beschikbaar gesteld door de Website;

10.2.3 De volledigheid, rechtmatigheid, kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van de producten en diensten die worden uitgevoerd door Partners. LuxuryHotelCompany is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van een tussen u en een Partner gesloten overeenkomst en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de nakoming daarvan;

10.2.4 Het handelen of nalaten van u;

10.2.5 Eventuele namaak-Vouchers die in de omloop zijn;

10.2.6 Interacties van u met partners van LuxuryHotelCompany; 

10.2.7 Een schending van een verplichting onder deze Voorwaarden door LuxuryHotelCompany indien zij wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover LuxuryHotelCompany redelijkerwijs geen controle heeft;

10.2.8 Enige schade of verandering aan uw apparatuur door het gebruik van de Website, zoals (maar niet beperkt tot) computerapparatuur of mobiele telefoons.

10.3 Als wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 200% van de koopprijs van de betreffende Voucher of Boeking, afhankelijk van welk bedrag lager is.

11 Vrijwaring

11.1 Voor zover de wet dit toelaat, zal u LuxuryHotelCompany vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die zien op: 

11.1.1 enige schade die het gevolg is van uw gedrag met betrekking tot het gebruik van de Website en/of Vouchers; en

11.1.2 schending van deze Voorwaarden, een overeenkomst met betrekking tot een Voucher of Boeking, of enig toepasselijke wet- of regelgeving.

12 Overig

12.1 LuxuryHotelCompany kan deze Voorwaarden of delen daarvan altijd wijzigen. We stellen u op de hoogte als we (significante) wijzigingen in deze Voorwaarden doorvoeren, bijvoorbeeld via e-mail of via onze Website. We zullen het bericht van wijziging samen met de gewijzigde Voorwaarden aankondigen. U kunt in dat geval weer van onze Website en andere Diensten gebruik maken als u instemt met de gewijzigde Voorwaarden.

12.2 Als wij (onderdelen van) deze Voorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming of afstand van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere Gebruiker wel af te dwingen.

12.3 Als enige bepaling van deze Voorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

12.4 U kunt uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden, de overeenkomsten met betrekking tot een Voucher of Boeking en de overeenkomsten die volgen uit alle overige Diensten van LuxuryHotelCompany niet overdragen aan derde partijen.

12.5 Al onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden, kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Deze Voorwaarden, de overeenkomsten met betrekking tot een Voucher of Boeking en de overeenkomsten die volgen uit alle overige Diensten van LuxuryHotelCompany worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13.2 Tenzij in strijd met dwingend recht, zullen geschillen of vorderingen voortvloeiende uit of in verband met deze Voorwaarden, de overeenkomsten met betrekking tot een Voucher of Boeking en de overeenkomsten die volgen uit alle overige Diensten van LuxuryHotelCompany uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

14 Klachten, Opmerkingen en suggesties 

14.1 LuxuryHotelCompany streeft ernaar om u een optimale service te geven. Laat het ons weten als u een klacht, opmerking of suggestie heeft. U kunt contact met ons opnemen via [email protected] 


Advalley B.V. onder de handelsnaam LuxuryHotelCompany


Westermarkt 2F 

1016 DK Amsterdam 

Nederland 

Kamer van Koophandel: 34355881 

Btw-nummer: NL854091956B01  

 

Algemeen e-mailadres: [email protected]  

algemene-voorwaarden.pdf